Video

Ne tikai par Holivudas zvaigznēm tiek veidoti video! Diemžēl, pagaidām, angliski.

Informācija par produktiem šeit!

Žogu uzstādīšana – Zenturo + Bekafor Click

Žogu uzstādīšana – Zenturo + Bekaclip

Žogu uzstādīšana – Plasitor

Žogu uzstādīšana – Pantanet

Žogu uzstādīšana – Bekafor Classic

Žogu uzstādīšana – Fortinet paneļu uzstādīšana uz Bekaclip stabiem

Vārti Robusta

Vārti Gabionu sienas veidošana no Zenturo Super paneļiem